luni, 25 martie 2013

Bun Venit!Acest Blog este dedicat Omului Istoric, Iisus din Nazaret , adică Ieşua Bar Akiba Iousef Fiul lui Miriam. Numit Ha'Maşiyah. şi tuturor celor care Îl iubesc  pe Omul Iisus.

 Acest Blog  pune accentul  pe viaţa istorică a omului istoric  Ieşua rabinul-tâmplar. Fiindcă apostolul Pulom  adică Pavel (Paul) spune: că în Omul Iisus locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
 Cololoseni 2:9 "Căci în Omul Iisus locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii."


Toţi prietenii creștini care și-ar dori să încep cu Fiul lui Dumnezeu le recomand răbdarea şi le reamintesc  că 
ceea ce ei adoră,iubesc şi la ce se închină este un OM şi nu un Zeu. Toţi oamenii sunt Fiii lui Dumnezeu.Iar Omul istoric Ieşua este Întâi născutul dintre toți fraţii Lui . Dacă  nu le place şi se simt ofensați. Le doresc  mult succes în lupta cu Dumnezeu. Până acum  noi evreii  ne închinăm la propriul nostru Dumnezeu. Dumnezeul lui Avraam,Isaac şi Iaacov.
Doresc să amintesc  în intermediul acestui blog ,  că în Omul Istoric șade măreția lui Dumnezeu Elohim.


Ioan 1:16 "Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;"

Efeseni 1:23" care este trupul Lui, plinătatea Celui ce  îndeplinește desăvârșirea şi totul în toți."


Cololoseni 1:19 "Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El"

 In 1:16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;


Exact acest aspect îl resping tot mai mulţi. Căutând direct Divinitatea lui Mesia (Hristos)  cei mai mulţi  şi-au construit  un fals-Christos.Dar un Christos  fără Iisus. Vizibil deranjaţi că Mântuitorul lor este evreu, iudeu, născut la betleem. Aşa că au simţit să-L plimbe prin Tibet, apoi şă-L aşeze prin Troia cum spune Augustin: "Şi eu am convingerea aceasta că a şezut  în Troia ,departe de iudei , învățând mulţimile şi mântuit națiunile! Arătând  natura  sa  universală mai presus de cea  aiudeilor .Cum era vestit la început."
 "Troiae sedit, ut puto, a Judaeis. Salutem populorum turbas erudiens; praeter naturam universalem Cuspis Iudaeorum. Ad primum declaravit.

Omili Vol. VII Dialoguri - Sf. Augustin  şi Terachos

Chiar Augustin era deranjat că la început era vestit ca Iudeu , Omul din Nazareth, Fiul Omului şi simțea nevoia să uite ruşinea și umilința de a fi iertat de un Iudeu, de a fi mântuit de un israelit. Îşi dorea cu disperare un Mântuitor Universal  despre care să spună că  acel Salvator  a fost şi în cetatea lui. Până la o anumită limită este un sentiment firesc să ai în oraşul tău  cea mai mare onoare a omenirii . De a avea între zidurile orașului pe Mesia.
Lepădând umanitatea  lui Iisus  unele naţiuni,  mă refer la grupruri  umane sau persoane , leapădă ,bamează plinătatea lui Dumnezeu. Omul Istoric  a făscut toate cele scrise, pentru noi toţi. Şi în El  omenirea, lumea  afost împăcată  cu Dumnezeu.